DateTimeInterface::getOffset

DateTimeImmutable::getOffset

DateTime::getOffset

date_offset_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeInterface::getOffset -- DateTimeImmutable::getOffset -- DateTime::getOffset -- date_offset_getReturns the timezone offset

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeInterface::getOffset(): int
public DateTimeImmutable::getOffset(): int
public DateTime::getOffset(): int

Yordamsal kullanım

Returns the timezone offset.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal biçem: date_create() işlevinden dönen bir DateTime nesnesi.

Dönen Değerler

Returns the timezone offset in seconds from UTC on success.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::getOffset() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$winter
= new DateTimeImmutable('2010-12-21', new DateTimeZone('America/New_York'));
$summer = new DateTimeImmutable('2008-06-21', new DateTimeZone('America/New_York'));

echo
$winter->getOffset() . "\n";
echo
$summer->getOffset() . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$winter
= date_create('2010-12-21', timezone_open('America/New_York'));
$summer = date_create('2008-06-21', timezone_open('America/New_York'));

echo
date_offset_get($winter) . "\n";
echo
date_offset_get($summer) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

-18000
-14400

Note: -18000 = -5 hours, -14400 = -4 hours.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top