DateTime::setTimezone

date_timezone_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::setTimezone -- date_timezone_setSets the time zone for the DateTime object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime

Yordamsal kullanım

Sets a new timezone for a DateTime object.

Like DateTimeImmutable::setTimezone() but works with DateTime.

The procedural version takes the DateTime object as its first argument.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

timezone

A DateTimeZone object representing the desired time zone.

Dönen Değerler

Returns the DateTime object for method chaining. The underlaying point-in-time is not changed when calling this method.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setTimeZone() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date
= new DateTime('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

$date->setTimezone(new DateTimeZone('Pacific/Chatham'));
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date
= date_create('2000-01-01', timezone_open('Pacific/Nauru'));
echo
date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "\n";

date_timezone_set($date, timezone_open('Pacific/Chatham'));
echo
date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-01 00:00:00+12:00
2000-01-01 01:45:00+13:45

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top