DateTimeZone::__construct

timezone_open

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeZone::__construct -- timezone_openYeni bir DateTimeZone nesnesi oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::__construct(string $timezone)

Yordamsal kullanım

timezone_open(string $timezone): DateTimeZone|false

Yeni bir DateTimeZone nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

timezone

Desteklenen zaman dilimlerinden biri veya saat farkı (+0200).

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda yeni bir DateTimeZone nesnesi döndürür. Yordamsal kullanım başarısızlık durumunda false döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Eğer zaman dilimi geçerli bir zaman dilimi değilse bu işlev bir Exception istisnası oluşturur.

Örnekler

Örnek 1 - DateTimeZone örneklenirken hataların yakalanması

<?php
// Yakalanan istisna nesneleriyle hata işlenmesine örnek
$zamandilimleri = array('Europe/Istanbul''Mars/Phobos''Jupiter/Europa');

foreach (
$zamandilimleri as $zd) {
    try {
        
$mars = new DateTimeZone($zd);
    } catch(
Exception $e) {
        echo 
$e->getMessage() . '<br />';
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

DateTimeZone::__construct() [datetimezone.--construct]: Unknown or bad timezone (Mars/Phobos)
DateTimeZone::__construct() [datetimezone.--construct]: Unknown or bad timezone (Jupiter/Europa)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top