PHPCon Poland 2024

DateTimeZone::getName

timezone_name_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeZone::getName -- timezone_name_getZaman diliminin adını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getName(DateTimeZone $nesne): string

Yordamsal kullanım

Zaman diliminin adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Bir isim almak için DateTimeZone.

Dönen Değerler

Aynı saat farkı ve/veya kurallarıyla yeni bir DateTimeZone nesnesi oluşturmak için kullanılabilecek açıklayıcı bir dizge, dilim türüne bağlı olarak, UTC farkı (1. tür), zaman dilimi kısaltması (2. tür) veya IANA zaman dilimi veritabanında yayınlanan zaman dilimi belirteçlerinden biri (3. tür). Örneğin, 02:00, CEST veya zaman dilimleri listesi içindeki zaman dilimi isimlerinden biri.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top