PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

DateTimeZone::getName

timezone_name_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeZone::getName -- timezone_name_getZaman diliminin adını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getName(DateTimeZone $nesne): string

Yordamsal kullanım

Zaman diliminin adını döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Bir isim almak için DateTimeZone.

Dönen Değerler

Tanımlı zaman dilimlerinden biri.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top