PHP Velho Oeste 2024

DateTimeZone::getLocation

timezone_location_get

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeZone::getLocation -- timezone_location_getZaman dilimi konum bilgisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getLocation(): array|false

Yordamsal kullanım

Zaman dilimi için konum bilgisini; ülke kodu, enlem/boylam değerlerini ve yorumları döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal biçem: timezone_open() işlevinden dönen bir DateTimeZone nesnesi.

Dönen Değerler

Zaman dilimi hakkında konum bilgisini içeren bir dizi başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - DateTimeZone::getLocation() örneği

<?php
$tz
= new DateTimeZone("Europe/Prague");
print_r($tz->getLocation());
print_r(timezone_location_get($tz));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] =>
)
Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] =>
)

Ayrıca Bakınız

 • Desteklenen zaman dilimi tanımlayıcıların kısmi veya tam listesi için: DateTimeZone::listIdentifiers() - Returns a numerically indexed array containing all defined timezone identifiers
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top