PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

DateTimeZone::getLocation

timezone_location_get

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeZone::getLocation -- timezone_location_getZaman dilimi konum bilgisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getLocation(): array|false

Yordamsal kullanım

timezone_location_get(DateTimeZone $nesne): array|false

Zaman dilimi için konum bilgisini; ülke kodu, enlem/boylam değerlerini ve yorumları döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal biçem: timezone_open() işlevinden dönen bir DateTimeZone nesnesi.

Dönen Değerler

Zaman dilimi hakkında konum bilgisini içeren bir dizi başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - DateTimeZone::getLocation() örneği

<?php
$tz 
= new DateTimeZone("Europe/Prague");
print_r($tz->getLocation());
print_r(timezone_location_get($tz));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] =>
)
Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] =>
)

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
7
gwyneths at gmail dot com
10 years ago
Print comments associated with timezones for a specific country. In this example, print all the comments for Canadian timezones.

<?php
$timeZones
= DateTimeZone::listIdentifiers(DateTimeZone::PER_COUNTRY, 'CA');
foreach (
$timeZones as $key => $zoneName )
{
   
$tz = new DateTimeZone($zoneName);
   
$loc = $tz->getLocation();
    print(
$zoneName . " = " . $loc['comments'] . "<br>");
}
?>

Output:
America/Atikokan = Eastern Standard Time - Atikokan, Ontario and Southampton I, Nunavut
America/Blanc-Sablon = Atlantic Standard Time - Quebec - Lower North Shore
America/Cambridge_Bay = Mountain Time - west Nunavut
America/Dawson = Pacific Time - north Yukon
America/Dawson_Creek = Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John, British Columbia
America/Edmonton = Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan
...(snip)...
To Top