DateTime::add

date_add

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::add -- date_add Modifies a DateTime object, with added amount of days, months, years, hours, minutes and seconds

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::add(DateInterval $interval): DateTime

Yordamsal kullanım

date_add(DateTime $object, DateInterval $interval): DateTime

Adds the specified DateInterval object to the specified DateTime object.

Like DateTimeImmutable::add() but works with DateTime.

The procedural version takes the DateTime object as its first argument.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

interval

A DateInterval object

Dönen Değerler

Yöntem zincirleme için değişmiş DateTime nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top