PHP 8.1.15 Released!

DateTime::getLastErrors

date_get_last_errors

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::getLastErrors -- date_get_last_errorsReturns the warnings and errors

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static DateTime::getLastErrors(): array|false

Yordamsal kullanım

date_get_last_errors(): array|false

Like DateTimeImmutable::getLastErrors() but works with DateTime.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns array containing info about warnings and errors, or false if there are neither warnings nor errors.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top