PHP 8.1.9 Released!

Giriş

Bu işlevler PHP betiğinin çalıştığı sunucunun tarih ve saati üzerinde işlem yaparlar. Tarih ve saati farklı biçemlerde göstermek için bu işlevler kullanılabilir.

Tarih ve zaman bilgisi dahili olarak 64 bitlik bir sayı olarak saklanır, dolayısıyla mantıken kullanışlı tarihler (negatif yıllar dahil) desteklenir. Aralık, geçmişte yaklaşık 292 milyar yıldan, gelecekte yaklaşık 292 milyar yıla kadardır.

Bilginize: Bu işlevlerin sunucunun yerel zaman ayarlarına bağlı olarak işlem yaptığına dikkat edilmelidir. Yaz saati uygulamasına da dikkat edilmelidir. Örneğin, süre ekleme işlemi için $date += 7*24*60*60 değil $date = $date->modify('+7 days')) kullanılmalıdır. Ayrıca, bu işlevlerin artık yılları da hesaba kattığı unutulmamalıdır.

Bilginize: Bu işlevlerde kullanılabilecek zaman dilimleri Desteklenen Zaman Dilimlerinin Listesi bölümünde bulunabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top