PHPCon Poland 2024

Giriş

DateTimeImmutable ve ilgili diğer sınıflar tarih/zaman bilgisiyle işlem yapmak için kullanılabilir. Bu nesneler, geçerli sistem zamanından veya tarih/zaman bilgisini gösteren bir dizge aktarılarak oluşturulabilir.

Zaman dilimlerinin eldesi ve geçişleri de dahil olmak üzere bu bilgi üzerinde biçemleme ve değişiklik yapmak için zengin bir yöntem kümesi de sağlanmıştır.

PHP'deki tarih/saat özellikleri, Miladi takvimin yürürlüğe girmesinden önceki mevcut artık gün kurallarını hesaba katan ve aynı zamanda MÖ 1 ve MS 1 arasındaki yıl farkını 0 olarak ele alan ve bir » proleptik Miladi takvim olan ISO 8601 takvimini gerçekler. Artık saniyeler desteklenmez.

Tarih ve zaman bilgisi dahili olarak 64 bitlik bir sayı olarak saklanır, dolayısıyla mantıken kullanışlı tarihler (negatif yıllar dahil) desteklenir. Aralık, geçmişte yaklaşık 292 milyar yıldan, gelecekte yaklaşık 292 milyar yıla kadardır.

Bilginize: Bu işlevlerde kullanılabilecek zaman dilimleri Desteklenen Zaman Dilimlerinin Listesi bölümünde bulunabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top