IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration

intltz_create_time_zone_id_enumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration -- intltz_create_time_zone_id_enumerationGet an enumeration over system time zone IDs with the given filter conditions

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration(int $zoneType, string $region = ?, int $rawOffset = ?): IntlIterator|false

Yordamsal kullanım:

intltz_create_time_zone_id_enumeration(int $zoneType, string $region = ?, int $rawOffset = ?): IntlIterator|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

zoneType

region

rawOffset

Dönen Değerler

Returns IntlIterator başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top