IntlTimeZone::getGMT

intltz_get_gmt

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getGMT -- intltz_get_gmtCreate GMT (UTC) timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getGMT(): IntlTimeZone

Yordamsal kullanım:

intltz_get_gmt(): IntlTimeZone

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top