CascadiaPHP 2024

IntlTimeZone::getErrorCode

intltz_get_error_code

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorCode -- intltz_get_error_codeGet last error code on the object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getErrorCode(): int|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_error_code(IntlTimeZone $timezone): int|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top