PHP 8.1.0 Released!

IntlTimeZone::getErrorCode

intltz_get_error_code

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorCode -- intltz_get_error_codeGet last error code on the object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getErrorCode(): int

Yordamsal kullanım:

intltz_get_error_code(IntlTimeZone $timezone): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top