IntlTimeZone::toDateTimeZone

intltz_to_date_time_zone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::toDateTimeZone -- intltz_to_date_time_zoneConvert to DateTimeZone object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::toDateTimeZone(): DateTimeZone|false

Yordamsal kullanım:

intltz_to_date_time_zone(IntlTimeZone $timezone): DateTimeZone|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top