PHPCon Poland 2024

IntlTimeZone::getDSTSavings

intltz_get_dst_savings

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDSTSavings -- intltz_get_dst_savingsGet the amount of time to be added to local standard time to get local wall clock time

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getDSTSavings(): int

Yordamsal kullanım:

intltz_get_dst_savings(IntlTimeZone $timezone): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top