IntlTimeZone::getIDForWindowsID

intltz_get_id_for_windows_id

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

IntlTimeZone::getIDForWindowsID -- intltz_get_id_for_windows_idTranslate a Windows timezone into a system timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getIDForWindowsID(string $timezone, string $region = ?): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_id_for_windows_id(string $timezone, string $region = ?): string|false

Translates a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time") into a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles").

Bilginize: This function requires ICU version ≥ 52.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

timezone

region

Dönen Değerler

Returns the system timezone başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top