IntlTimeZone::getIDForWindowsID

intltz_get_id_for_windows_id

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

IntlTimeZone::getIDForWindowsID -- intltz_get_id_for_windows_idTranslate a Windows timezone into a system timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getIDForWindowsID(string $timezoneId, ?string $region = null): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_id_for_windows_id(string $timezoneId, ?string $region = null): string|false

Translates a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time") into a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles").

Bilginize: This function requires ICU version ≥ 52.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timezoneId

region

Dönen Değerler

Returns the system timezone başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 region is now nullable.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top