IntlTimeZone::hasSameRules

intltz_has_same_rules

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::hasSameRules -- intltz_has_same_rulesCheck if this zone has the same rules and offset as another zone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::hasSameRules(IntlTimeZone $other): bool

Yordamsal kullanım:

intltz_has_same_rules(IntlTimeZone $timezone, IntlTimeZone $other): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

other

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top