IntlTimeZone::hasSameRules

intltz_has_same_rules

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::hasSameRules -- intltz_has_same_rulesCheck if this zone has the same rules and offset as another zone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::hasSameRules(IntlTimeZone $otherTimeZone): bool

Yordamsal kullanım:

intltz_has_same_rules(IntlTimeZone $timezone, IntlTimeZone $otherTimeZone): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

otherTimeZone

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top