IntlTimeZone::getDisplayName

intltz_get_display_name

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDisplayName -- intltz_get_display_nameGet a name of this time zone suitable for presentation to the user

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getDisplayName(bool $dst = false, int $style = IntlTimeZone::DISPLAY_LONG, ?string $locale = null): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_display_name(
    IntlTimeZone $timezone,
    bool $dst = false,
    int $style = IntlTimeZone::DISPLAY_LONG,
    ?string $locale = null
): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

dst

style

locale

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top