PHPCon Poland 2024

IntlTimeZone::getUnknown

intltz_get_unknown

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlTimeZone::getUnknown -- intltz_get_unknownGet the "unknown" time zone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getUnknown(): IntlTimeZone

Yordamsal kullanım:

intltz_get_unknown(): IntlTimeZone

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns IntlTimeZone or null on failure.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top