PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

IntlTimeZone::useDaylightTime

intltz_use_daylight_time

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::useDaylightTime -- intltz_use_daylight_timeCheck if this time zone uses daylight savings time

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::useDaylightTime(): bool

Yordamsal kullanım:

intltz_use_daylight_time(IntlTimeZone $timezone): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top