IntlTimeZone::getCanonicalID

intltz_get_canonical_id

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getCanonicalID -- intltz_get_canonical_idGet the canonical system timezone ID or the normalized custom time zone ID for the given time zone ID

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getCanonicalID(string $zoneId, bool &$isSystemID = ?): string

Yordamsal kullanım:

intltz_get_canonical_id(string $zoneId, bool &$isSystemID = ?): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

zoneId

isSystemID

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top