IntlTimeZone::getWindowsID

intltz_get_windows_id

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

IntlTimeZone::getWindowsID -- intltz_get_windows_idTranslate a system timezone into a Windows timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getWindowsID(string $timezoneId): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_windows_id(string $timezoneId): string|false

Translates a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles") into a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time").

Bilginize: This function requires ICU version ≥ 52.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timezoneId

Dönen Değerler

Returns the Windows timezone başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top