CascadiaPHP 2024

IntlTimeZone::getErrorMessage

intltz_get_error_message

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorMessage -- intltz_get_error_messageGet last error message on the object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getErrorMessage(): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_error_message(IntlTimeZone $timezone): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top