IntlTimeZone::getRawOffset

intltz_get_raw_offset

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getRawOffset -- intltz_get_raw_offsetGet the raw GMT offset (before taking daylight savings time into account

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlTimeZone::getRawOffset(): int

Yordamsal kullanım:

intltz_get_raw_offset(IntlTimeZone $timezone): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
5 years ago
The return value is the difference, in milliseconds, between UTC and local time. Note that this means that the offset is positive if the local timezone is behind UTC and negative if it is ahead.
To Top