IntlTimeZone::getRegion

intltz_get_region

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlTimeZone::getRegion -- intltz_get_regionGet the region code associated with the given system time zone ID

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getRegion(string $timezoneId): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_region(string $timezoneId): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timezoneId

Dönen Değerler

Return region başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top