IntlTimeZone::getTZDataVersion

intltz_get_tz_data_version

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getTZDataVersion -- intltz_get_tz_data_versionGet the timezone data version currently used by ICU

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getTZDataVersion(): string

Yordamsal kullanım:

intltz_get_tz_data_version(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top