IntlTimeZone::getEquivalentID

intltz_get_equivalent_id

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getEquivalentID -- intltz_get_equivalent_idGet an ID in the equivalency group that includes the given ID

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::getEquivalentID(string $timezoneId, int $offset): string|false

Yordamsal kullanım:

intltz_get_equivalent_id(string $timezoneId, int $offset): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timezoneId

offset

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top