PHPCon Poland 2024

IntlTimeZone::createEnumeration

intltz_create_enumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createEnumeration -- intltz_create_enumerationGet an enumeration over time zone IDs associated with the given country or offset

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::createEnumeration(IntlTimeZone|string|int|float|null $countryOrRawOffset = null): IntlIterator|false

Yordamsal kullanım:

intltz_create_enumeration(IntlTimeZone|string|int|float|null $countryOrRawOffset = null): IntlIterator|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

countryOrRawOffset

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top