IntlTimeZone::createTimeZone

intltz_create_time_zone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createTimeZone -- intltz_create_time_zoneCreate a timezone object for the given ID

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static IntlTimeZone::createTimeZone(string $zoneId): IntlTimeZone

Yordamsal kullanım:

intltz_create_time_zone(string $zoneId): IntlTimeZone

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

zoneId

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top