PHP 8.0.24 Released!

IntlDateFormatter::getPattern

datefmt_get_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getPattern -- datefmt_get_patternIntlDateFormatter tarafından kullanılan kalıbı döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getPattern(): string|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_pattern(IntlDateFormatter $biçemleyici): string|false

Biçemleyici tarafından kullanılan kalıbı döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Çözümleme/biçemleme amacıyla kullanılan kalıp dizgesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_pattern() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
    
"dd/MM/yyyy"
);
echo 
"Biçem kalıbı: " datefmt_get_pattern($fmt) . "\n";
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: " datefmt_format($fmt0) . "\n";
datefmt_set_pattern($fmt,'dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: " datefmt_get_pattern($fmt) . "\n";
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: " datefmt_format($fmt0) . "\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
    
"dd/MM/yyyy"
);
echo 
"Biçem kalıbı: "$fmt->getPattern(), "\n";
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: "$fmt->format(0), "\n";
$fmt->setPattern('dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: "$fmt->getPattern(), "\n";
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: "$fmt->format(0), "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçem kalıbı: dd/MM/yyyy
İlk biçem kalıplı çıktı: 01/01/1970
Yeni biçem kalıbı: dd-MM-yyyy hh:mm:ss z
İkinci biçem kalıplı çıktı: 01-01-1970 02:00:00 GMT+2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top