PHP 8.1.28 Released!

Grapheme (Sesletim Kümeleri) İşlevleri

İçindekiler

  • grapheme_extract — UTF-8 kodlanmış bir metin tamponundan öntanımlı sesletim kümelerinden oluşan bir dizilimi döndürür
  • grapheme_stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur
  • grapheme_stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner
  • grapheme_strlen — Dizgenin sesletim birimi cinsinden uzunluğunu döndürür
  • grapheme_strpos — Bir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur
  • grapheme_strripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki sonuncu sesletim biriminin yerini bulur
  • grapheme_strrpos — Bir dizgedeki sonuncu sesletim biriminin yerini bulur
  • grapheme_strstr — Bir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner
  • grapheme_substr — Bir alt dizge döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top