grapheme_strripos

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_strriposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki sonuncu sesletim biriminin yerini bulur

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_strripos(string $samanlık, string $iğne, int $konum = 0): int|false

Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki sonuncu sesletim biriminin yerini bulur.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

iğne

Aranacak dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

başlangıç

samanlık içinde aramanın başlatılacağı yeri belirten isteğe bağlı bağımsız değişken. Konum, bayt veya karakter değil, sesletim birimi cinsinden belirtilmelidir. Döndürülen konum, belirtilen başlangıç konumuna göre değil, samanlık dizgesinin başlangıcına göredir.

Dönen Değerler

Konumu bir tamsayı olarak döndürür. iğne bulunamazsa işlev false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_strripos() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd
= "a\xCC\x8A"; // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd = "o\xCC\x88"; // 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"
$char_O_diaeresis_nfd = "O\xCC\x88"; // 'Ö' (U+00D6) normalleştirme biçimi "D"

print grapheme_strripos( $char_a_ring_nfd . $char_o_diaeresis_nfd .
$char_o_diaeresis_nfd, $char_O_diaeresis_nfd);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top