PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

grapheme_strstr

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_strstrBir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_strstr(string $samanlık, string $iğne, bool $ilk_parça = false): string|false

Bir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner (iğne dahil).

Değiştirgeler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

iğne

Aranacak dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

ilk_parça

true ise iğne'nin bulunduğu ilk konuma göre samanlık dizgesinin ilk parçası döner (iğne dahil).

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa false, aksi takdirde dizge parçası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_strstr() örneği

<?php
$char_a_ring_nfd 
"a\xCC\x8A";      // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd "o\xCC\x88"// 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"

print urlencode(grapheme_stristr$char_a_ring_nfd $char_o_diaeresis_nfd .
                                  
$char_a_ring_nfd$char_o_diaeresis_nfd));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

o%CC%88a%CC%8A

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top