PHPCon Poland 2024

grapheme_stripos

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_striposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_stripos(string $samanlık, string $iğne, int $başlangıç = 0): int|false

Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

iğne

Aranacak dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

başlangıç

samanlık içinde aramanın başlatılacağı yeri belirten isteğe bağlı bağımsız değişken. Konum, bayt veya karakter değil, sesletim birimi cinsinden belirtilmelidir. Belirtilmezse sıfır öntanımlıdır. Döndürülen konum, belirtilen başlangıç konumuna göre değil, samanlık dizgesinin başlangıcına göredir. Negatif başlangıç samanlık dizgesinin sonundan itibaren sayılır.

Dönen Değerler

Konumu bir tamsayı olarak döndürür. iğne bulunamazsa işlev false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 başlangıç artık negatif olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_stripos() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd
= "a\xCC\x8A"; // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd = "o\xCC\x88"; // 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"
$char_O_diaeresis_nfd = "O\xCC\x88"; // 'Ö' (U+00D6) normalleştirme biçimi "D"

print grapheme_stripos( $char_a_ring_nfd . $char_a_ring_nfd .
$char_o_diaeresis_nfd, $char_O_diaeresis_nfd);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
5 years ago
As expected, grapheme_stripos() does return boolean FALSE if the needle is not found in the haystack.
Use strict type comparison to check for that condition, like:

if (FALSE === grapheme_stripos('a', 'b')) {print 'Needle not found';}
To Top