CascadiaPHP 2024

grapheme_strpos

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_strposBir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_strpos(string $samanlık, string $iğne, int $başlangıç = 0): int|false

Bir dizgede ilk sesletim biriminin yerini bulur.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

iğne

Aranacak dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

başlangıç

samanlık içinde aramanın başlatılacağı yeri belirten isteğe bağlı bağımsız değişken. Konum, bayt veya karakter değil, sesletim birimi cinsinden belirtilmelidir. Belirtilmezse sıfır öntanımlıdır. Döndürülen konum, belirtilen başlangıç konumuna göre değil, samanlık dizgesinin başlangıcına göredir. Negatif başlangıç samanlık dizgesinin sonundan itibaren sayılır.

Dönen Değerler

Konumu bir tamsayı olarak döndürür. iğne bulunamazsa işlev false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 başlangıç artık negatif olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_strpos() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd
= "a\xCC\x8A"; // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd = "o\xCC\x88"; // 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"

print grapheme_strpos( $char_a_ring_nfd . $char_a_ring_nfd .
$char_o_diaeresis_nfd, $char_o_diaeresis_nfd);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top