grapheme_stristr

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_stristrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_stristr(string $samanlık, string $iğne, bool $ilk_parça = false): string|false

Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgedeki ilk sesletim birimine göre ilk veya ikinci parça ile döner

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

iğne

Aranacak dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

ilk_parça

true ise iğne'nin bulunduğu ilk konuma göre samanlık dizgesinin ilk parçası döner (iğne dahil).

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa false, aksi takdirde samanlık parçası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_stristr() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd
= "a\xCC\x8A"; // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd = "o\xCC\x88"; // 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"
$char_O_diaeresis_nfd = "O\xCC\x88"; // 'Ö' (U+00D6) normalleştirme biçimi "D"

print urlencode(grapheme_stristr( $char_a_ring_nfd . $char_o_diaeresis_nfd .
$char_a_ring_nfd, $char_O_diaeresis_nfd));

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

o%CC%88a%CC%8A

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top