Giriş

Uluslararasılaştırma eklentisi » ICU kütüphanesi için bir sarmalayıcı olup PHP programcısının betiklerinde UCA uyumlu karşılaştırma ve tarih/zaman/sayı/para biçemleme işlemleri yapabilmesini sağlar.

ICU API'leri yakından izlendiğinden C/C++ veya Java'da ICU ile çalışma deneyimi olan kişiler PHP API'sini de kolayca kullanabilir. Ayrıca ICU belgeleri de çeşitli ICU işlevlerini anlamaya yardımcı olacaktır.

Eklenti çeşitli modüllerden oluşur ve her biri ICU'nun belli bir API'si ile ilgilidir:

  • Karşılaştırıcı: Yerele duyarlı sıralama destekli dizge karşılaştırma yeteneği sağlar.
  • Sayı Biçemleyici: Sayıların yerelleştirilmiş biçeme veya belirtilen şablona ya da belli bir kural kümesine uygun olarak gösterilmesini ve dizgelerin sayılara çözümlenmesini mümkün kılar.
  • İleti Biçemleyici: Yerel kurallara ve belirtilen şablona göre biçemlenmiş verileri (sayılar, tarihler gibi) birleştirerek iletilerin oluşturulmasını ve içinden verileri çıkararak iletilerin çözümlenmesini mümkün kılar.
  • Normalleştirici: Metni Evrenkod normalleştirme biçimlerinden birine dönüştürecek bir işlev ve normalleştirilmiş bir dizgeyi sınayacak bir yordam sağlar.
  • Yerel: Yerel betimleyicilerden alt etiketleri almak için, yerel betimleyicilerle işlevler biçiminde etkileşim kurar; yerel betimleyicileri çözümler, birleştirir ve eşleştirir (sorgular ve süzer).
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top