Giriş

Uluslararasılaştırma uzantısı (bundan sonra Intl olarak anılacaktır) » ICU kitaplığı için bir sarmalayıcı olup PHP programcılarının biçimlendirme, harf dönüşümü, kodlama dönüşümü, takvim işlemleri, » UCA uyumlu karşılaştırma, metin bulma, yerel ayar tanımlayıcıları, zaman dilimleri ve sesletim kümeleri ile çalışma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yerel ayara duyarlı işlemlerin gerçekleştirmesini sağlar.

ICU API'leri yakından izlendiğinden C/C++ veya Java'da ICU ile çalışma deneyimi olan kişiler PHP API'sini de kolayca kullanabilir. Ayrıca ICU belgeleri de çeşitli ICU işlevlerini anlamaya yardımcı olacaktır.

Eklenti çeşitli modüllerden oluşur ve her biri ICU'nun belli bir API'si ile ilgilidir:

  • Karşılaştırıcı: Yerele duyarlı sıralama destekli dizge karşılaştırma yeteneği sağlar.
  • Sayı Biçemleyici: Sayıların yerelleştirilmiş biçeme veya belirtilen şablona ya da belli bir kural kümesine uygun olarak gösterilmesini ve dizgelerin sayılara çözümlenmesini mümkün kılar.
  • İleti Biçemleyici: Yerel kurallara ve belirtilen şablona göre biçemlenmiş verileri (sayılar, tarihler gibi) birleştirerek iletilerin oluşturulmasını ve içinden verileri çıkararak iletilerin çözümlenmesini mümkün kılar. Çoğulları, yerele göre sayıları, para birimlerini, kuralları ve çok daha fazlasını işleyebilir.
  • Normalleştirici: Metni Evrenkod normalleştirme biçimlerinden birine dönüştürecek bir işlev ve normalleştirilmiş bir dizgeyi sınayacak bir yordam sağlar.
  • Yerel: Yerel betimleyicilerden alt etiketleri almak için, yerel betimleyicilerle işlevler biçiminde etkileşim kurar; yerel betimleyicileri çözümler, birleştirir ve eşleştirir (sorgular ve süzer).
  • Takvim: Yerele duyarlı takvim işlemleri için kullanılabilecek ve seçilen yerel için saat dilimi, haftanın ilk günü veya şimdi yaz saati uygulaması olup olmadığı gibi çeşitli bilgileri almak için kullanılabilecek bir sınıf sağlar.
  • Zaman Dilimi: Dünyadaki tüm zaman dilimleri hakkında bilgi içeren » Zaman Dilimi Veritabanına bir sarmalayıcı sağlar.
  • . Tarih Biçemleyici: Yerelleştirilmiş biçime veya verilen kalıba ya da kural kümesine göre tarih ve saati görüntülemeyi, dizeleri tarih ve saate ayrıştırmayı sağlar
  • Abece dönüştürücü: Çeşitli dillerdeki dizelerin latin gösterimlerinin elde edilmesini sağlar.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top