Collator::getErrorMessage

collator_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getErrorMessage -- collator_get_error_messageKarşılaştırıcının son hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getErrorMessage(): string|false

Yordamsal kullanım

collator_get_error_message(Collator $nesne): string|false

Son hatanın iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

Dönen Değerler

Son karşılaştırma işlevi çağrısında oluşan hatanın açıklaması, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_error_message() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'lt' );
if(
collator_compare( $coll, 'y', 'k' ) === false ) {
echo
collator_get_error_message( $coll );
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top