Collator::compare

collator_compare

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::compare -- collator_compareİki Evrenkodlu dizgeyi karşılaştırır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::compare ( string $dizge1 , string $dizge2 ) : int

Yordamsal kullanım

collator_compare ( Collator $karşılaştırıcı , string $dizge1 , string $dizge2 ) : int

İki evrenkodlu dizgeyi yerelin karşılaştırma kurallarına uygun olarak karşılaştırır.

Değiştirgeler

coll

Collator nesnesi.

dizge1

Karşılaştırılacak dizgelerden biri.

dizge2

Karşılaştırılacak dizgelerden biri.

Dönen Değerler

Dönen karşılaştırma sonuçları:

  • dizge1, dizge2'den büyükse: 1

  • dizge1 ve dizge2 aynıysa: 0

  • dizge1, dizge2'den küçükse: 2

Hata oluşmuşsa FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - collator_compare() örneği

<?php
$s1 
'Hello';
$s2 'hello';

$coll collator_create'en_US' );
$res  collator_compare$coll$s1$s2 );

if (
$res === false) {
    echo 
collator_get_error_message$coll );
} else if( 
$res ) {
    echo 
"s1, s2'den büyüktür\n";
} else if( 
$res ) {
    echo 
"s1, s2'den küçüktür\n";
} else {
    echo 
"s1 ve s2 aynıdır\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:


s1, s2'den büyüktür

Ayrıca Bakınız

  • collator_sort() - Belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak diziyi sıralar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top