Collator::create

collator_create

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::create -- collator_createBir karşılaştırıcı oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Collator::create(string $yerel): ?Collator

Yordamsal kullanım

collator_create(string $yerel): ?Collator

Dizgeler yerel kurallara uygun olarak karşılaştırılır.

Değiştirgeler

yerel

Gereken karşılaştırma kurallarını içeren yerel. Yerel olarak özel değerler verilebilir; eğer null verilirse öntanımlı yerelin karşılaştırma kuralları geçerli olur. Eğer boş dizge ("") veya "root" verilirse » UCA kuralları geçerli olur.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa null, aksi takdirde Collator nesnesinin yeni bir örneği.

Örnekler

Örnek 1 - collator_create() örneği

<?php
$coll 
collator_create'en_US' );

if( !isset( 
$coll ) ) {
    
printf"Nesne örneği oluşturulamadı: %s\n"intl_get_error_message() );
    exit( 
);
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top