Collator::create

collator_create

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::create -- collator_createBir karşılaştırıcı oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Collator::create(string $yerel): ?Collator

Yordamsal kullanım

collator_create(string $yerel): ?Collator

Dizgeler yerel kurallara uygun olarak karşılaştırılır.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Gereken karşılaştırma kurallarını içeren yerel. Yerel olarak özel değerler verilebilir; eğer boş bir dizge aktarılırsa öntanımlı yerelin karşılaştırma kuralları geçerli olur. Eğer "root" aktarılırsa » UCA kuralları geçerli olur.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa null, aksi takdirde Collator nesnesinin yeni bir örneği.

Örnekler

Örnek 1 - collator_create() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'en_US' );

if( !isset(
$coll ) ) {
printf( "Nesne örneği oluşturulamadı: %s\n", intl_get_error_message() );
exit(
1 );
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top