Collator::create

collator_create

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::create -- collator_createBir karşılaştırıcı oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Collator::create ( string $yerel ) : Collator

Yordamsal kullanım

collator_create ( string $yerel ) : Collator

Dizgeler yerel kurallara uygun olarak karşılaştırılır.

Değiştirgeler

yerel

Gereken karşılaştırma kurallarını içeren yerel. Yerel olarak özel değerler verilebilir; eğer NULL verilirse öntanımlı yerelin karşılaştırma kuralları geçerli olur. Eğer boş dizge ("") veya "root" verilirse UCA kuralları geçerli olur.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa NULL, aksi takdirde Collator nesnesinin yeni bir örneği.

Örnekler

Örnek 1 - collator_create() örneği

<?php
$coll 
collator_create'en_US' );

if( !isset( 
$coll ) ) {
    
printf"Nesne örneği oluşturulamadı: %s\n"intl_get_error_message() );
    exit( 
);
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top