Collator::getLocale

collator_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getLocale -- collator_get_localeKarşılaştırıcının yerel ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::getLocale ([ int $tür ] ) : string

Yordamsal kullanım

collator_get_locale ( Collator $karşılaştırıcı , int $tür ) : string

Karşılaştırıcının yerel adını döndürür.

Değiştirgeler

karşılaştırıcı

Collator nesnesi.

tür

Geçerli yerel için Locale::VALID_LOCALE, fiili yerel için Locale::ACTUAL_LOCALE belirtilir. Fiili yerel öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Karşılaştırma verisinin geldiği gerçek yerel ismi. Eğer karşılaştırıcı kurallardan örneklenmişse veya hata oluşursa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_locale() örneği

<?php
$coll    
collator_create'tr_TR_Istanbul' );
$res_val collator_get_locale$collLocale::VALID_LOCALE );
$res_act collator_get_locale$collLocale::ACTUAL_LOCALE );
echo 
"İstenen yerel ismi: tr_TR_Istanbul\n";
printf("Geçerli yerel ismi: %s\nFiili yerel ismi: %s\n"$res_val$res_act );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İstenen yerel ismi: tr_TR_Istanbul
Geçerli yerel ismi: tr_TR
Fiili yerel ismi: tr

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top