Collator::getLocale

collator_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getLocale -- collator_get_localeKarşılaştırıcının yerel ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getLocale(int $tür): string|false

Yordamsal kullanım

collator_get_locale(Collator $nesne, int $tür): string|false

Karşılaştırıcının yerel adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

tür

Geçerli yerel için Locale::VALID_LOCALE, fiili yerel için Locale::ACTUAL_LOCALE belirtilir. Fiili yerel öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Karşılaştırma verisinin geldiği gerçek yerel ismi. Eğer karşılaştırıcı kurallardan örneklenmişse veya hata oluşursa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_locale() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'tr_TR_Istanbul' );
$res_val = collator_get_locale( $coll, Locale::VALID_LOCALE );
$res_act = collator_get_locale( $coll, Locale::ACTUAL_LOCALE );
echo
"İstenen yerel ismi: tr_TR_Istanbul\n";
printf("Geçerli yerel ismi: %s\nFiili yerel ismi: %s\n", $res_val, $res_act );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İstenen yerel ismi: tr_TR_Istanbul
Geçerli yerel ismi: tr_TR
Fiili yerel ismi: tr

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top