Collator::sortWithSortKeys

collator_sort_with_sort_keys

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::sortWithSortKeys -- collator_sort_with_sort_keysBir diziyi belirtilen karşılaştırıcıyı ve sıralama anahtarlarını kullanarak sıralar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::sortWithSortKeys(array &$dizi): bool

Yordamsal kullanım

collator_sort_with_sort_keys(Collator $nesne, array &$dizi): bool

collator_sort() işlevine benzer, fakat büyük dizilerde daha fazla hız kazanmak için ucol_getSortKey() tarafından üretilen ICU sıralama anahtarını kullanır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

dizi

Sıralanacak dizge dizisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_sort_with_sort_keys() örneği

<?php
$arr
= array( 'Kuytu', 'Kuğu', 'Kuş' );
$coll = collator_create( 'tr' );

collator_sort_with_sort_keys( $coll, $arr );
var_export( $arr );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 'Kuğu',
  1 => 'Kuş',
  2 => 'Kuytu',
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top