PHP 8.0.26 Released!

Collator::sort

collator_sort

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::sort -- collator_sortBelirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak diziyi sıralar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::sort(array &$dizi, int $sıralama_seçeneği = Collator::SORT_REGULAR): bool

Yordamsal kullanım

collator_sort(Collator $nesne, array &$dizi, int $sıralama_seçeneği = Collator::SORT_REGULAR): bool

Bu işlev bir diziyi geçerli yerel kurallarına uygun olarak sıralar.

Standart PHP sort() işlevine eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

dizi

Sıralanacak dizge dizisi.

sıralama_türü

İsteğe bağla sıralama türü, şunlardan biri olabilir:

 • Collator::SORT_REGULAR - öğeler normal olarak karşılaştırılır (türleri değiştirilmez). Bağımsız değişkene geçersiz değer belirtilirse bu sabit kullanılır.

 • Collator::SORT_NUMERIC - öğeler sayısal olarak karşılaştırılır.

 • Collator::SORT_STRING - öğeler dizgesel olarak karşılaştırılır.

Öntanımlı sıralama türü: Collator::SORT_REGULAR.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_sort() örneği

<?php
$coll 
collator_create'tr_TR' );
$arr  = array( 'zor''ışık''çok''iğne' );

var_export$arr );
collator_sort$coll$arr );
var_export$arr );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
 0 => 'zor',
 1 => 'ışık',
 2 => 'çok',
 3 => 'iğne',
)array (
 0 => 'çok',
 1 => 'ışık',
 2 => 'iğne',
 3 => 'zor',
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top