Collator::sort

collator_sort

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::sort -- collator_sortBelirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak diziyi sıralar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::sort(array &$dizi, int $sıralama_seçeneği = Collator::SORT_REGULAR): bool

Yordamsal kullanım

collator_sort(Collator $nesne, array &$dizi, int $sıralama_seçeneği = Collator::SORT_REGULAR): bool

Bu işlev bir diziyi geçerli yerel kurallarına uygun olarak sıralar.

Standart PHP sort() işlevine eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

dizi

Sıralanacak dizge dizisi.

sıralama_türü

İsteğe bağla sıralama türü, şunlardan biri olabilir:

Öntanımlı sıralama türü: Collator::SORT_REGULAR.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_sort() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'tr_TR' );
$arr = array( 'zor', 'ışık', 'çok', 'iğne' );

var_export( $arr );
collator_sort( $coll, $arr );
var_export( $arr );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 'zor',
  1 => 'ışık',
  2 => 'çok',
  3 => 'iğne',
)array (
  0 => 'çok',
  1 => 'ışık',
  2 => 'iğne',
  3 => 'zor',
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top