Collator::getAttribute

collator_get_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getAttribute -- collator_get_attributeKarşılaştırma özniteliğinin değerini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getAttribute(int $öznitelik): int|false

Yordamsal kullanım

collator_get_attribute(Collator $nesne, int $öznitelik): int|false

Karşılaştırma özniteliğinin değerini tamsayı olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

öznitelik

Değeri öğrenilecek öznitelik.

Dönen Değerler

Özniteliğin değeri, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_attribute() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'en_CA' );
$val = collator_get_attribute( $coll, Collator::NUMERIC_COLLATION );
if(
$val === false )
{
// Hata ile ilgili işlemler.
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top