Collator::getAttribute

collator_get_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getAttribute -- collator_get_attributeKarşılaştırma özniteliğinin değerini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::getAttribute ( int $öznitelik ) : int

Yordamsal kullanım

collator_get_attribute ( Collator $karşılaştırıcı , int $öznitelik ) : int

Karşılaştırma özniteliğinin değerini tamsayı olarak döndürür.

Değiştirgeler

karşılaştırıcı

Collator nesnesi.

öznitelik

Değeri öğrenilecek öznitelik.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE, aksi takdirde özniteliğin değeri.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_attribute() örneği

<?php
$coll 
collator_create'en_CA' );
$val collator_get_attribute$collCollator::NUMERIC_COLLATION );
if( 
$val === false )
{
    
// Hata ile ilgili işlemler.
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top