intl_error_name

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

intl_error_nameBelirtilen hata kodunun simgesel ismini döndürür

Açıklama

intl_error_name(int $hata_kodu): string

ICU hata kodunun ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

hata_kodu

ICU hata kodu.

Dönen Değerler

Hata kodu sabitinin ismi.

Örnekler

Örnek 1 - intl_error_name() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'en_RU' );
$err_code = collator_get_error_code( $coll );

printf( "%d hata kodu için sabit ismi: %s\n.", $err_code, intl_error_name( $err_code ) );
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

-128 hata kodu için sabit ismi: U_USING_FALLBACK_WARNING

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top