intl_error_name

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

intl_error_nameBelirtilen hata kodunun simgesel ismini döndürür

Açıklama

intl_error_name(int $hata_kodu): string

ICU hata kodunun ismini döndürür.

Değiştirgeler

hata_kodu

ICU hata kodu.

Dönen Değerler

Hata kodu sabitinin ismi.

Örnekler

Örnek 1 - intl_error_name() örneği

<?php
$coll     
collator_create'en_RU' );
$err_code collator_get_error_code$coll );

printf"%d hata kodu için sabit ismi: %s\n."$err_codeintl_error_name$err_code ) );
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

-128 hata kodu için sabit ismi: U_USING_FALLBACK_WARNING

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top