Laracon EU Online 2021

Gereksinimler

Bu eklentiyi derlemek için » ICU kütüphanesinin 3.6 veya üstü sürümünü kurmalısınız.

Eklentinin PHP 5.2, 5.2.4+ ile derlenmesi önerilir. PHP 5.3+ kaynak ağacının bir parçasıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top