Dizge Süzgeçleri

Bu süzgeçlerin her biri tam olarak isminde yazan işlemi yaparlar ve karşılığı olan yerleşik PHP dizge işleme işlevinin davranışını sergilerler. Belli bir süzgeçle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili işlevin kılavuz sayfasına bakınız.

string.rot13

Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin str_rot13() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 1 - string.rot13 örneği

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'string.rot13');
fwrite($fp, "Bu bir denemedir.\n");
/* Çıktısı: Oh ove qrarzrqve. */
?>

string.toupper

Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strtoupper() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 2 - string.toupper örneği

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'string.toupper');
fwrite($fp, "Bu küçük bir denemedir.\n");
/* Çıktısı: BU KüçüK BIR DENEMEDIR. */
?>

string.tolower

Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strtolower() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 3 - string.tolower örneği

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'string.tolower');
fwrite($fp, "Bu küçük bir denemedir.\n");
/* Çıktısı: bu küçük bir denemedir.. */
?>

string.strip_tags

(PHP 5.0.0 ve sonrası). Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strip_tags() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir. Bağımsız değişken olarak şu iki biçimden birini kabul eder: Ya strip_tags() işlevinin ikinci bağımsız değişkenindeki gibi bir etiket listesi içeren bir dizi ya da etiket isimlerinden oluşan bir dizi.

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 7.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

Örnek 4 - string.strip_tags örneği

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'string.strip_tags', STREAM_FILTER_WRITE, "<b><i><u>");
fwrite($fp, "<b>kalın metin</b> <h1>1. seviyeden bir başlık</h1> haline getirilir\n");
fclose($fp);
/* Çıktısı: kalın metin 1. seviyeden bir başlık haline getirilir */

$fp = fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'string.strip_tags', STREAM_FILTER_WRITE, array('b','i','u'));
fwrite($fp, "<b>kalın metin</b> <h1>1. seviyeden bir başlık</h1> haline getirilir\n");
fclose($fp);
/* Çıktısı: kalın metin 1. seviyeden bir başlık haline getirilir */
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top