ftp_mlsd

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ftp_mlsdBelirtilen dizindeki dosyaların bir listesini döndürür

Açıklama

ftp_mlsd(FTP\Connection $ftp, string $dizin): array|false

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

dizin

Listelenecek dizin.

Dönen Değerler

Başarıccdurumunda belirtilen dizindeki dosya bilgilerini içeren bir diziler dizisi döndürür. Hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_mlsd() örneği

<?php

// bağlantı kur
$ftp = ftp_connect($ftp_server);

// kullanıcı ve parola ile oturum aç
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// geçerli dizinin içeriğini al
$içindekiler = ftp_mlsd($ftp, ".");

// $içindekiler'i çıktıla
var_dump($içindekiler);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(5) {
 [0]=>
 array(8) {
  ["name"]=>
  string(1) "."
  ["modify"]=>
  string(14) "20171212154511"
  ["perm"]=>
  string(7) "flcdmpe"
  ["type"]=>
  string(4) "cdir"
  ["unique"]=>
  string(11) "811U5740002"
  ["UNIX.group"]=>
  string(2) "33"
  ["UNIX.mode"]=>
  string(4) "0755"
  ["UNIX.owner"]=>
  string(2) "33"
 }
 [1]=>
 array(8) {
  ["name"]=>
  string(2) ".."
  ["modify"]=>
  string(14) "20171212154511"
  ["perm"]=>
  string(7) "flcdmpe"
  ["type"]=>
  string(4) "pdir"
  ["unique"]=>
  string(11) "811U5740002"
  ["UNIX.group"]=>
  string(2) "33"
  ["UNIX.mode"]=>
  string(4) "0755"
  ["UNIX.owner"]=>
  string(2) "33"
 }
 [2]=>
 array(8) {
  ["name"]=>
  string(11) "public_html"
  ["modify"]=>
  string(14) "20171211171525"
  ["perm"]=>
  string(7) "flcdmpe"
  ["type"]=>
  string(3) "dir"
  ["unique"]=>
  string(11) "811U5740525"
  ["UNIX.group"]=>
  string(2) "33"
  ["UNIX.mode"]=>
  string(4) "0755"
  ["UNIX.owner"]=>
  string(2) "33"
 }
 [3]=>
 array(8) {
  ["name"]=>
  string(10) "public_ftp"
  ["modify"]=>
  string(14) "20171211174536"
  ["perm"]=>
  string(7) "flcdmpe"
  ["type"]=>
  string(3) "dir"
  ["unique"]=>
  string(11) "811U57405EE"
  ["UNIX.group"]=>
  string(2) "33"
  ["UNIX.mode"]=>
  string(4) "0755"
  ["UNIX.owner"]=>
  string(2) "33"
 }
 [4]=>
 array(8) {
  ["name"]=>
  string(3) "www"
  ["modify"]=>
  string(14) "www"
  ["perm"]=>
  string(7) "flcdmpe"
  ["type"]=>
  string(3) "dir"
  ["unique"]=>
  string(11) "811U5740780"
  ["UNIX.group"]=>
  string(2) "33"
  ["UNIX.mode"]=>
  string(4) "0755"
  ["UNIX.owner"]=>
  string(2) "33"
 }
}

Ayrıca Bakınız

 • ftp_rawlist() - Belirtilen dizindeki dosyaların ayrıntılı bir listesini döndürür
 • ftp_nlist() - Belirtilen dizindeki dosyaların listesini döndürür

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
fantastory dot net at gmail dot com
2 years ago
When running from script the function may require ftp_pasv, for swithching server to pasive mode.

If you are behind firewall ftp_mlsd will return FALSE otherwise.
up
0
Frank Glck
2 months ago
sometimes it is necessary to set:

ftp_set_option($this->connection_id, FTP_USEPASVADDRESS, false)

before you set:
ftp_pasv($this->connection_id, $state)
To Top