ftp_exec

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_execFTP sunucusunda bir komut çalıştırma isteği yapar

Açıklama

ftp_exec(FTP\Connection $ftp, string $komut): bool

FTP sunucusuna belirtilen SITE EXEC komutu için istek gönderir.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

komut

Çalıştırılacak komut.

Dönen Değerler

İşlem başarılı olursa (sunucu yanıt kodu 200 ise) true olmazsa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_exec() örneği

<?php

// değişken ilklendirmesi
$komut = 'ls -al >files.txt';

// temel bağlantıyı kuralım
$ftp = ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// komutu çalıştıralım
if (ftp_exec($ftp, $komut)) {
echo
"$komut sorunsuzca çalıştırıldı\n";
} else {
echo
"$komut çalıştırılamadı\n";
}

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($ftp);

?>

Ayrıca Bakınız

  • ftp_raw() - Bir FTP sunucusuna bir komut gönderir

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
sam at totallydigital dot co dot nz
20 years ago
A word of caution, execution via FTP isn't very widely supported. Check that it works on the servers that you intend to connect to before you start coding something that requires this.
To Top