Özkaynak Türleri

PHP 8.1.0 öncesinde, bu eklenti, ftp_connect() veya ftp_ssl_connect() işlevi tarafından döndürülen ve ftp bağlantısı için bağlantı tanıtıcısı olarak kullanılan bir özkaynağa sahipti.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top