xml_get_current_line_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_get_current_line_numberXML çözümleyicide hatanın oluştuğu satırı döndürür

Açıklama

xml_get_current_line_number(XMLParser $parser): int

Belirtilen XML çözümleyicinin veri tamponunda hatanın oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici veri tamponunda hatanın oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top