xml_get_current_line_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_current_line_numberXML çözümleyicide hatanın oluştuğu satırı döndürür

Açıklama

xml_get_current_line_number ( resource $parser ) : int

Belirtilen XML çözümleyicinin veri tamponunda hatanın oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse FALSE, aksi takdirde çözümleyici veri tamponunda hatanın oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top