PHPCon Poland 2024

xml_error_string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_error_stringXML çözümleyici hata iletisini döndürür

Açıklama

xml_error_string(int $hata_kodu): ?string

Belirtilen hata_kodu ile ilgili hatanın açıklamasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

hata_kodu

xml_get_error_code() işlevinden dönen hata kodu.

Dönen Değerler

Belirtilen hata_kodu ile ilgili bir açıklama yoksa null, aksi takdirde açıklama dizgesini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top